ARcTic Sustain

Arrangementsinformasjon

Gjør deg klar for en helt unik og ny musikalsk opplevelse med mye framtidsvisjoner, humor og musikalsk lekenhet.

ARcTic Sustain – let vibrate er et ensemble bestående av musikere knyttet til Musikkonservatoriet i Tromsø. Ensemblet fokuserer på utvikling av ny musikk i tett samarbeid med komponister, og søker å skape nye fortellinger og forestillinger om Nord.

I musikksammenheng betyr Sustain utholdt eller forlenget klang, og kan også dreie seg om rekonstruksjon av framføringspraksiser og tolkning av tidligere tiders musikk. ARcTic Sustain-ensemblet vil derimot bidra med musikk og fortellinger for framtiden, blant annet ved å la akustiske og elektroniske klanger smelter sammen.

Ensembelet er en del at kunstprosjektet Art VAPO – True North, et prosjekt som undersøker og legemliggjør forskjellige dimensjoner av nordlighet gjennom utøvende kunst i den sirkumpolære regionen. Medlemmene er likestilte stemmer i en ensemblestruktur som legger vekt på dialog og kommunikasjon. 

Konserten under Nordlysfestivalen er et resultat av samarbeid med komponistene Kristine Hansen, Christopher Jette, Karsten Brustad og Erik Stifjell. Vi får oppleve nye og spennende perspektiver og refleksjoner om og i Nord, framført av fremragende musikere med mye på hjertet.

ARcTic Sustains medlemmer:
Berit Norbakken Solset (sopran)
Rolf Borch (klarinett)
Lars Lien (saksofon)
Ingrid Eliassen (trompet)
Jens Kloster (trombone)
Geir Davidsen (eufonium)
Friederike Bischoff (piano)
Kåre Solmund Nystabakk (lutt, gitar)
Jon Marius Aareskjold (musikkteknologi)

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke