New North Academy

Arrangementsinformasjon

New North Academy er både konferanse, forestilling, seminar og konsert på én gang.

New North Academy gir deg lyden av Nord, arktiske bevegelsesmønstre, provoserende klarsyn, kunstforskning, musikk og kritisk selvgransking.

New North Academy kjører bulldozer gjennom det landskapet av narrativ som til sammen danner våre forestillinger om Nord, for å rive og grave, rydde og rote, brøyte og bygge. Bak spakene sitter ikke politikere, rektorer eller direktører, der sitter den lokale, frittenkende, nordlige kunsten.

I nord trues det lokale arktiske menneskets plass og rett til selv å definere sitt liv og sine historier. I akademia trues kunsten som gyldige rom for refleksjon.

I denne doble kolonialiseringskampen, med angrep både fra nasjonalstater styrt fra sør og fra markedskrefter i og utenfor akademia, er det maktpåliggende at kunsten sloss for retten til å være en meningsfull aktør.

Mer enn noen sinne er det behov for nye historier om og fra Nord, det er behov for relevante kompass i en verden av fake news, det er behov for alternative arenaer for kunnskapsproduksjon, innsikt og dannelse.

New North Academy springer ut av forskningsprosjektet ART Vapo ved UIT/musikkonservatoret, og legemliggjør ulike blikk på nordlighet i det sirkumpolare området. 

Prosjektet ledes av Geir Davidsen, Hilde Blix og Amund Sjølie Sveen.

Medvirkende:
Geir Davidsen
Hilde Synnøve Blix
Amund Sjølie Sveen
Liv Hanne Haugen
Erik Stifjell
Berit Norbakken Solset
Kåre Solmund Nystabakk
Friederike Bischoff
Ingrid Eliassen
Lars Lien
Jens Kloster
Jon Marius Aareskjold
Kristine Hansen

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke